Rozvrh hodín
2mC-AO* - anorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-12:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-127/15 CCvičenie diplomantov 3PRIF CH2 246Billik
Ut
09:00-12:45TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-127/15 CCvičenie diplomantov 3PRIF CH2 246Billik
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-125/15 SŠpeciálny seminár 3PRIF CH2 213Billik
16:30-18:00BLK (25.10.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-130/15 PSúčasné trendy v materiálovej chémiiPRIF CH2 213Drábik25.10.201608.11.201615.11.201622.11.201629.11.201606.12.201613.12.2016
St
09:00-12:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-127/15 CCvičenie diplomantov 3PRIF CH2 246Billik
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-123/15 SSeminár k diplomovej práci 1PRIF CH2 246Billik
17:20-18:50BLK (26.10.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-130/15 PSúčasné trendy v materiálovej chémiiPRIF CH2 213Drábik26.10.201609.11.201616.11.201623.11.201630.11.201607.12.201614.12.2016
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-122/15 PVybrané kapitoly z chémie prechodných prvkovPRIF CH2 213Galamboš, Rakovský
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-120/15 PPrírodné a syntetické kremičitanyPRIF CH2 231Jesenák
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-121/15 PMagnetické vlastnosti anorganických látokPRIF CH2 213Plesch
16:30-18:00BLK (10.11.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-130/15 PSúčasné trendy v materiálovej chémiiPRIF CH2 213Drábik10.11.201617.11.201624.11.201601.12.201608.12.201615.12.2016
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00