Rozvrh hodín
2mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-122/15 SAnalytická chémia v diagnostickom a liečebnom procese v humánnej medicínePRIF CH2 331Górová, Hutta, Božek, Netriová
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-117/15 SSeminár k diplomovej práci (1)PRIF CH2 331Kubinec, Górová, Masár, Hutta, Halko
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-123/15 SŠpeciálny seminár z analytickej chémie(1)laboratórium a pracovňa vedúceho DP
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 POdpadyPRIF B2 420AChmielewská
11:30-12:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 SOdpadyPRIF B2 420A
09:50-12:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-115/15 CCvičenie k diplomovej práci (1)laboratórium vedúceho DP
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-120/15 PTrendy analytickej chémiePRIF CH2 331Bodor, Masár, Hutta, Halko
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-120/15 STrendy analytickej chémiePRIF CH2 331Bodor, Masár, Hutta, Halko
10:40-12:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-121/15 SAnalýza a charakterizácia biomakromolekúlPRIF CH2 331Góra, Masár, Hutta
14:00-17:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-114/15 POdber a spracovanie vzorky v analytickej chémiiPRIF CH2 331Bodor, Masár
17:20-18:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-114/15 SOdber a spracovanie vzorky v analytickej chémiiPRIF CH2 331Bodor, Masár
Št
08:10-11:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-115/15 CCvičenie k diplomovej práci (1)laboratórium vedúceho DP
Pi
08:10-11:55TYZ (od 23.09.2016) PriF.KAlCh/N-mCAL-115/15 CCvičenie k diplomovej práci (1)laboratórium vedúceho DP
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00