Rozvrh hodín
2C* - chémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:55TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248Polčicdoktorandi KBCh
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF B1 301Kollárová, Gavurníková
16:30-18:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCFZ-003/15 SÚvod do dynamiky komplexných systémovPRIF B2 302Szabó
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF G 139Bujdák, Neogrády
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 PTeória chemickej väzbyPRIF B2 404Černušák, Urban
09:50-10:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 STeória chemickej väzbyPRIF B2 404Černušák, Urban
11:30-15:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248Polčicdoktorandi KBCh
15:40-17:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF CH1 2Kollárová, Gavurníková
17:20-18:50TYZ (od 20.09.2016) PriF.KOrCh/N-bBXX-020/15 PPrírodné zlúčeninyAlmássynasadí sa po dohode
14:00-15:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF CH2 201Bujdák, Neogrády
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJCh/N-bCJD-006/15 PŽiarenie a životPRIF B1 567Kuruc, Galandapo dohode
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF G 211BRizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-113/16 CAnglický jazyk pre chemikov (1)PRIF B1 209Kordíková
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-18:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347Szabó
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH1 222Bhatia, Čermáková
09:50-10:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 PIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF G 139Bodor, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko
10:40-11:25TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 SIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF G 139Bodor, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH1 222Bhatia, Čermáková
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-113/16 CAnglický jazyk pre chemikov (1)PRIF B1 209Kordíková
14:50-18:35TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347Szabó
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BSabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00