Rozvrh hodín
1mC-AO* - anorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
10:40-12:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-105/15 CPokročilé cvičenia z anorganickej chémiePRIF CH2 246Billik
13:10-17:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-105/15 CPokročilé cvičenia z anorganickej chémiePRIF CH2 246Billik
09:00-10:30TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-118/15 PEnvironmentálna anorganická chémiaPRIF CH2 231Jesenák
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 PŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
10:40-12:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 PMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
12:20-13:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 SMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-102/15 PMetódy charakterizácie anorganických látok a materiálovPRIF CH2 213Bujdák, Madejová, Billik, Šimunek, Plesch, Tatiersky
St
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 PŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 SŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
10:40-12:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 PTermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-107/15 CCvičenie diplomantov 1
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-102/15 CMetódy charakterizácie anorganických látok a materiálovBujdák, Madejová, Billik, Šimunek, Plesch, Tatiersky
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-106/15 SŠpeciálny seminár 1
10:40-12:10TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 STermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BKordíková
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie