Rozvrh hodín
3B-VI* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KMV/N-bBMI-002/00 PMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 231Gaálová, Tóth Hervay
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KMV/N-bBVI-001/00 PŠtruktúra a morfogenéza vírusovPRIF B2 231Kabát, Golais, Betákovácvičenie po dohode
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 PBiodiverzitaPRIF CH1 3Fenďa, Stloukal
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KMV/N-bBVI-902/00 SSeminár k bakalárskej práci z virológie (1)Šupolíková, Kabát, Mistríková, Kostrábová, Golais, Hrabovskávedúci BP
15:40-17:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 SBiodiverzitaPRIF B2 404
17:20-18:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-317/10 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 201Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Hensel, Turčoková
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
09:00-11:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMV/N-bBMI-003/00 CCvičenie z virológiePRIF B2 217Šupolíková
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-071/10 PZáklady muzeológiePRIF B2 446Kautman, Kodada
08:10-11:10BLK (01.11.2016) PriF.KMV/N-bBMI-002/00 CMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 2417.-13. týždeň01.11.201608.11.201615.11.201622.11.201629.11.201606.12.201613.12.2016
12:20-13:50TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-005/15 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 304Vďačný, Kodada
12:20-13:50TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMV/N-bBMI-001/00 PFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 231Gbelská
St
07:20-08:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková
09:00-12:00BLK (02.11.2016) PriF.KMV/N-bBMI-002/00 CMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 2417.-13. týždeň02.11.201609.11.201616.11.201623.11.201630.11.201607.12.201614.12.2016
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-302/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-041-1/4928/00 PZáklady paleopatológiePRIF B2 304Beňuš
07:20-11:50BLK (21.09.2016) PriF.KMV/N-bBMI-001/00 CFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 241Tóth Hervay21.09.201628.09.201605.10.201612.10.201619.10.201626.10.2016
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 PParazitológiaPRIF B2 446Fenďa
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-004/11 PEkosozológiaPRIF B2 404Kúdela
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-103/15 POrnitológiaPRIF B2 201Országhová, Turčoková
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-015/11 PEtológia hmyzuPRIF B1 567Holecová
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 401Frisová Christophoryová, Mrva
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-304/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
17:20-18:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 401Frisová Christophoryová, Mrva
08:10-12:40BLK (03.11.2016) PriF.KMV/N-bBMI-001/00 CFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 241Tóth Hervay03.11.201610.11.201617.11.201624.11.201601.12.201608.12.201615.12.2016
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-005/15 STeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 402
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KEk/N-bUBI-041-1/3A34/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
13:10-14:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201, PRIF G 211ASlovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045-1/00 CProtistológiaPRIF B2 402
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00