Rozvrh hodín
3B-AN* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KMB/N-bBMO-002-1/3229/00 PGenetika človekaPRIF CH1 2Kádaši
12:20-13:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-051-1/4C72/00 PVšeobecná morfológia človekaPRIF B2 444Beňuš, Thurzo
14:00-14:45TYZ (od 19.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-051-1/4C72/00 CVšeobecná morfológia človekaPRIF B2 444Dörnhöferová
15:40-17:10TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 SBiodiverzitaPRIF B2 404
17:20-18:50TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-046-1/5E6C/00 PBiodiverzitaPRIF CH1 3Fenďa, Stloukal
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-317/10 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 201Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Hensel, Turčoková
Ut
09:00-11:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-049-1/5398/00 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 444Baldovič, Ficek, Siváková, Candráková Čerňanová
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
14:50-15:35TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 20.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045-1/00 CProtistológiaPRIF B2 402
12:20-13:50TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-005/15 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 304Vďačný, Kodada
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-071/10 PZáklady muzeológiePRIF B2 446Kautman, Kodada
St
07:20-08:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-902-1/5A3D/00 SSeminár k bakalárskej práci z antropológie (1)PRIF B1 529Vorobeľová
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-007-1/4849/00 PVývinová antropológiaPRIF B1 529Siváková
12:20-13:05TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-007-1/4849/00 CVývinová antropológiaPRIF B1 529Neščákovásk 1
13:10-13:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-007-1/4849/00 CVývinová antropológiaPRIF B1 529Neščákovásk 2
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Jedlička, Degma
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 CBioštatistikaPRIF B1 225Kúdela, Degma
07:20-08:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-004/11 PEkosozológiaPRIF B2 404Kúdela
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-302/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KAn/N-bBAN-041-1/4928/00 PZáklady paleopatológiePRIF B2 304Beňuš
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bUBI-103/15 POrnitológiaPRIF B2 201Országhová, Turčoková
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-015/11 PEtológia hmyzuPRIF B1 567Holecová
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KEk/N-bUBI-041-1/3A34/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBCh/N-bCBI-304/10 PMetabolické reguláciePRIF CH1 222Kollárová, Gavurníková
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
14:50-16:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-005/15 STeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 402
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00