Rozvrh hodín
2mB-FZ* - fyziológia ivoíchov a etológia - (Jednoodborové túdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-123/15 Speciálny seminár k diplomovej práci (1)s vedúcim DP
11:30-13:00N.T (27.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-126/15 SVyhodnocovanie biologických experimentovPRIF B1 225
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-119/15 SOdborný seminár (3)PRIF B2 433
St
09:00-16:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-121/15 CDiplomová práca (3)
t
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-101/15 SFyziológia správania ivoíchovPRIF B2 433
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-100/15 PEtológia primátovPRIF B2 433Krková
12:20-15:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-121/15 CDiplomová práca (3)
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00