Rozvrh hodín
2mB-EK* - ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-118/15 PMatematická analýza mnohorozmerných dát v ekológiiPRIF B2 407ABeracko, Krno
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-119/15 PBiologické inváziePRIF B2 407AKováč, Števove
Ut
St
11:30-12:15TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-118/15 SMatematická analýza mnohorozmerných dát v ekológiiPRIF B2 407A
12:20-13:50TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-117/15 PHydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchovPRIF B2 407AKrno, Derka
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-121/15 SSeminár k diplomovej práci 3PRIF B2 407A
15:40-17:10TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-120/15 PBehaviorálna ekológiaPRIF B2 407ADerka
18:10-19:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-mBEK-131/16 PTvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomiaPRIF B2 407ADerka
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00