Rozvrh hodín
2SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 PZáklady fyziológie rastlínPRIF CH1 2Lukačová, Vaculík, Slováková
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 19.09.2016) PriF.KŽFE/N-bBXX-313/10 PFyziológia živočíchovPRIF CH1 1Stebelová, Kaňková, Zeman, Dzirbíková, Okuliarová, Molčan, Štefánik
13:10-14:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-317/10 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 201Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Hensel, Turčoková
14:50-17:50N.T (26.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 CMolekulárna biológiaPRIF B2 216
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-17:05TYZ (od 19.09.2016) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 CZáklady fyziológie rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk 1
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-11:20TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 PFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B2 302Miklós, Országhová, Žiak, Mikulíček
09:50-11:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 PFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF B1 567Dušička, Černušáková
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KŽFE/N-bBXX-313/10 CFyziológia živočíchovPRIF B2 410Stebelová, Dzirbíková, Okuliarová, Štefániksk 2.
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BSabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBZO-071/10 PZáklady muzeológiePRIF B2 446Kautman, Kodada
11:30-13:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 CFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B1 433sk 1.
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-14:30P.T (20.09.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-326/10 CKurz analytickej chémiePRIF CH2 309Mišľanová
11:30-14:30N.T (27.09.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-021/15 CKurz analytickej chémiePRIF CH2 309Góra
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 20.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-08:55TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 21.09.2016) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 CFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B1 433sk 2.
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGe/N-bCBI-006-1/3226/00 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Sepšiová, Lajdovásk 2.
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KGe/N-bCBI-006-1/3226/00 PGenetikaPRIF B1 301Gálová
09:00-10:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KEk/N-bBEK-024/15 PMetódy biologického bojaPRIF B2 407ABulánková, Lukáš
14:00-15:30TYZ (od 21.09.2016) PriF.KKE/N-bEXX-019/14 SManažment chránených územíPRIF B2 304Žarnovičan, Lehotská
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF HERBAR R-23Kubalová, Ščevkovásk 2.
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bBUB-003/15 PEvolučná biológia 1PRIF CH1 1Krajčovič, Dušinský
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF HERBAR R-23Kubalová, Ščevkovásk 1.
16:30-18:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KGe/N-bCBI-006-1/3226/00 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Sepšiová, Lajdovásk 1.
08:10-09:40TYZ (od 22.09.2016) PriF.KŽFE/N-bBXX-313/10 CFyziológia živočíchovPRIF B2 410Stebelová, Dzirbíková, Okuliarová, Štefániksk 1.
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 22.09.2016) PriF.KEk/N-bUBI-041-1/3A34/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
14:00-15:30TYZ (od 22.09.2016) PriF.KAlCh/N-bBXX-021/15 PKurz analytickej chémiePRIF B2 404Masár, Hutta, Halko
15:40-17:55TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 CZáklady fyziológie rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. 2
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-11:20TYZ (od 22.09.2016) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
10:40-12:10TYZ (od 23.09.2016) PriF.KMB/N-bBXX-048/14 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00