Rozvrh hodín
1mB-FZ* - fyziológia ivoíchov a etológia - (Jednoodborové túdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Zimný semester
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-064/10 SNemecký jazyk 1PRIF G 211B
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
08:10-09:40TYZ (od 19.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-106/15 SOdborný seminár (1)PRIF B2 433
10:40-12:10TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-105/15 PPrincípy behaviorálnych procesovPRIF B2 433Krková
14:50-16:20TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-104/15 PEnvironmentálna fyziológiaPRIF B2 433Stebelová, Zeman, Okuliarová
16:30-18:00TYZ (od 20.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-104/15 SEnvironmentálna fyziológiaPRIF B2 433
St
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková
09:50-11:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-113/15 PÚvod do humánnej etológiePRIF B2 433Krková
11:30-13:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-124/15 PMolekulárna fyziológiaPRIF B2 433Krianová, Kaková
14:50-16:20TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-118/15 PZáklady patofyziológiePRIF B2 433Törok
16:30-18:00TYZ (od 21.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-114/15 PFyziológia srdco-cievneho systémuPRIF B2 433Zeman, Molan, Jurkoviová
08:10-09:40TYZ (od 21.09.2016) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
t
09:50-15:50TYZ (od 22.09.2016) PriF.KFE/N-mBFE-108/15 CDiplomová práca (1)
Pi
De
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00