Rozvrh hodín
3ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-047/15 SSeminár k bakalárskej práci z demografie demogeografie (2)PRIF G 139Bleha
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-120/10 SSeminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (2)PRIF B1 540Horňák
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-120/10 SSeminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (2)PRIF CH2 130Slavík
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-120/10 SSeminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (2)PRIF B1 305Buček
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-047/15 SSeminár k bakalárskej práci z demografie demogeografie (2)PRIF B1 567Kusendová
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-120/10 SSeminár k bakalárskej práci z GvŠSaS (2)PRIF G 111Korec
Ut
08:10-08:55TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-047/15 CGeografia vidiekaPRIF B1 305Máliková
09:00-09:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-047/15 PGeografia vidiekaPRIF B1 305Spišiak
09:50-10:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 PVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF B1 567Majo
10:40-11:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-008/13 SVybrané kapitoly z kultúrnej geografie SlovenskaPRIF B1 567Majo
11:30-13:00P.T (21.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 CUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF CH2 130Przybyla
13:10-13:55TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-090/10 PEtnické a náboženské konflikty v EurópePRIF CH1 3Blažík, Gurňák
14:00-14:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-090/10 CEtnické a náboženské konflikty v EurópePRIF CH1 3Blažík, Gurňák
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
13:10-13:55TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-007/13 CGeografia služiebPRIF B1 305Plešivčák
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-007/13 PGeografia služiebPRIF B1 307Buček
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-021/15 PUrbánna ekonómia, miestne financie a rozvojPRIF B1 307Buček
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-045/14 PInformatizácia vo verejnej správePRIF CH1 2Bačík
14:00-14:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bAEX-045/14 CInformatizácia vo verejnej správePRIF CH1 2Bačík
14:50-16:20P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-017/15 PVybrané demografické problémy EurópyPRIF G 139Káčerová
16:30-18:00P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-017/15 SVybrané demografické problémy EurópyPRIF G 139Káčerová
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 435Gurňák
Št
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-022/14 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
12:20-13:05TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-027/15 CRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-107/15 PRegionálna politika, rozvoj a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
12:20-13:05TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-107/15 CRegionálna politika, rozvoj a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Pažitková
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRizmanová
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-13:55TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 301Blažík
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie