Rozvrh hodín
2mZ-HDS* - humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-124/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (4)PRIF G 111Korec
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 305Buček
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF G 139Bleha
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 540Horňák
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 567Kusendová
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF CH2 130Slavík
Ut
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-131/15 PGeografia a verejná politikaPRIF B1 435Buček
St
08:10-08:55TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-124/15 PPopulačná a rodinná politikaPRIF G 139Bleha
09:00-09:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-124/15 CPopulačná a rodinná politikaPRIF G 139Bleha
09:50-11:20P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-131/15 CGeografia a verejná politikaPRIF CH2 301Plešivčák
11:30-13:00P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-134/15 PPriestorová mobilita obyvateľstvaPRIF G 139Káčerová
13:10-14:40P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-134/15 CPriestorová mobilita obyvateľstvaPRIF G 139Káčerová
09:50-11:20N.T (15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-131/15 CGeografia a verejná politikaPRIF CH2 301Przybyla
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-133/15 PDemografické teórie a aktuálne výskumné trendyPRIF G 139Bleha, Šprocha
10:40-11:25TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-133/15 SDemografické teórie a aktuálne výskumné trendyPRIF G 139Bleha, Šprocha
Št
09:50-11:20TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-130/15 PInternacionalizácia a globalizáciaPRIF G 203Korec
11:30-12:15TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-135/15 SGeoinformačné modelovanie v demogeografiiPRIF B2 301Kusendová
10:40-11:25TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-135/15 PGeoinformačné modelovanie v demogeografiiPRIF B2 301Kusendová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00