Rozvrh hodín
2ZRR* - geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-105/12 SNemecký jazyk pre GRR 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-029/15 SGeografia Slovenska (1)PRIF CH2 130Karlíksk. 2
16:30-17:15TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 SGeoekológiaPRIF B1 435Drugask. 2
17:20-18:50TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 PGeoekológiaPRIF CH1 1Matečný
09:00-11:15BLK (13.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-031/15 SOchrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstvaPRIF B1 528Danielová13.02.201720.02.201727.02.201706.03.201713.03.201720.03.201727.03.201703.04.201710.04.201717.04.201724.04.201701.05.201708.05.2017
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-029/15 SGeografia Slovenska (1)PRIF B1 540Cákocisk. 1
Ut
09:00-10:30P.T (21.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-033/15 CGeografia poľnohospodársta, lesného hospodárstva a cestovného ruchuPRIF B1 540Bučeková, Málikovásk. 1
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-033/15 PGeografia poľnohospodársta, lesného hospodárstva a cestovného ruchuPRIF B1 435Bučeková, Spišiak, Korec
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-110/15 SEtnické a náboženské konflikty v EurópePRIF CH1 3Blažík, Gurňák
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Dugovičová
09:00-10:30N.T (14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-033/15 CGeografia poľnohospodársta, lesného hospodárstva a cestovného ruchuPRIF B1 540Bučeková, Málikovásk. 2
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Pažitková
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-101/12 SAnglický jazyk pre GRR 2PRIF B2 201Dugovičová
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-101/12 SAnglický jazyk pre GRR 2PRIF G 417Pažitková
St
09:00-09:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-021/15 PDizajn databáz a informačné systémyPRIF B1 305Kusendová
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-030/15 PTeória a metodológia regionálnej geografiePRIF B1 567Kasala
Št
08:10-08:55TYZ (od 16.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 SGeoekológiaPRIF B1 305Čekovskásk. 1
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-029/15 PGeografia Slovenska (1)PRIF B1 305Šveda, Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-022/14 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
12:20-13:05TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-027/15 CRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 2PRIF B1 305Rajčáková
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-021/15 CDizajn databáz a informačné systémyPRIF B2 301Bačíksk. 1
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-021/15 CDizajn databáz a informačné systémyPRIF B2 301Bačíksk. 2
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00