Rozvrh hodín
2ZEkP* - geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
12:20-13:05TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 SGeoekológiaPRIF CH2 130Druga
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Dugovičová
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bUGE-011/15 PBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
16:30-17:15TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-008/15 CBiogeografiaPRIF CH1 1Ružek
17:20-18:50TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 PGeoekológiaPRIF CH1 1Matečný
Ut
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF CH1 2Slavík
12:20-13:50TYZ (od 14.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-104/15 PGeografická báza údajov 2PRIF G 16Mičietová, Harciníková
14:00-14:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-104/15 CGeografická báza údajov 2PRIF G 16Mičietová, Harciníková
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-036/15 SAplikovaná geografia: príkladové štúdiePRIF B1 540Falťan
16:30-18:00N.T (14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-035/15 CGeografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvaPRIF B2 446Máliková
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-035/15 PGeografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvaPRIF B1 305Bučeková, Spišiak, Korec
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF CH1 2Slavík
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-029/15 SGeografia Slovenska (1)PRIF G 111
St
09:00-09:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
14:50-17:05TYZ (od 15.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZKT-032/15 SGeomorfometria a kvantitatívna geomorfológiaPRIF G 17A, PRIF G 203Benová, Krcho, Jenčo
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-029/15 PGeografia Slovenska (1)PRIF B1 305Šveda, Križan, Lauko
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00