Rozvrh hodín
1mZ-RG* - regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF CH1 2Sabo
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-100/15 SBehaviorálna geografiaPRIF B1 567Ira
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-111/15 SZber, mapovanie a primárne spracovanie geografických informáciíPRIF B1 540Križan
14:00-16:15TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-101/15 PTeoretická geografiaPRIF B1 305Bezák
16:30-18:00BLK (21.03.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-107/15 CRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (2)PRIF B1 435Danielovácvičenia začínajú od 21.3.21.03.201728.03.201704.04.201711.04.201725.04.201702.05.201709.05.2017
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
Št
08:10-10:25TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-107/15 PRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (2)PRIF B2 404Kasala
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-034/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (2)PRIF B2 404Tolmáči
13:10-13:55TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-109/15 PStrategické a rozvojové programy regiónovPRIF B2 446Švecová, Rajčáková
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-109/15 SStrategické a rozvojové programy regiónovPRIF B2 446Švecová, Rajčáková
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-108/15 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 3PRIF B2 446Rajčáková
17:20-18:05TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-108/15 SRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 3PRIF B2 446Rajčáková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie