Rozvrh hodín
1mZ-HDS* - humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF CH1 2Sabo
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-124/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (4)PRIF G 111Korec
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 305Buček
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF G 139Bleha
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 540Horňák
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF B1 567Kusendová
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-113/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (2)PRIF CH2 130Slavík
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 PGeografia verejnej správyPRIF B1 301Slavík
09:50-10:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-115/15 CGeografia verejnej správyPRIF B1 301Slavík
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 PDemografická analýza 2PRIF B2 102Šprocha
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-123/15 CDemografická analýza 2PRIF B2 102Šprocha
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 PGeografia obchoduPRIF CH1 2Bučeková
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-105/15 CGeografia obchoduPRIF CH1 2Bučeková
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-100/15 SBehaviorálna geografiaPRIF B1 567Ira
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF B2 201Dugovičová
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-110/15 PKvalitatívne metódy v geografiiPRIF B2 231Rochovská
11:30-12:15TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-110/15 CKvalitatívne metódy v geografiiPRIF B2 231Rochovská
12:20-13:05TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-136/16 PProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF CH2 130Plešivčák, Klobučník
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-136/16 CProjektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚPRIF CH2 130Plešivčák, Klobučník
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 PTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404Majo, Ondoš
18:10-18:55TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-106/15 CTeórie a metódy výskumu mestaPRIF B2 404Majo, Ondoš
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
Št
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 PPopulačný vývoj SlovenskaPRIF CH2 130Majo
09:50-10:35TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZDG_109/15 CPopulačný vývoj SlovenskaPRIF CH2 130Majo
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 PTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF B1 435Rusnák, Korec
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-104/15 CTeórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovPRIF B1 435Rusnák
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00