Rozvrh hodín
1ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 PÚvod do geografie svetaPRIF B2 446Tolmáči, Danielová, Križan
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-038/15 SÚvod do geografie svetaPRIF B2 446Tolmáči, Danielová, Križan
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF CH1 1RužekBiogeografia
16:30-17:15TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 CFyzická geografia (2)PRIF CH1 1RužekBiogeografia
Ut
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF CH1 2Slavík
12:20-13:05TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF CH1 2Slavík
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B2 102Szabosk. C
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B1 225Klobučníksk. B
17:20-18:50P.T (21.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 CÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF G 16, PRIF G 203Kožuchsk. 2
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-032/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)PRIF B1 225Klobučníksk. A
17:20-18:50N.T (14.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 CÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF G 16, PRIF G 203Kožuchsk. 1
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-066/15 PÚvod do diaľkového prieskumu ZemePRIF B1 320Kožuch
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-046/15 PGeoinformatika pre demografiu a humánnu geografiuPRIF B1 305Bačíkcvičenia po dohode s vyučujúcim
12:20-13:05TYZ (od 15.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 PEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B1 435Blažík
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-039/15 CEÚ vývoj a medzinárodné vzťahyPRIF B1 435Blažík
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 435Gurňák
15:40-17:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 PDemogeografia a demografia (1)PRIF B1 305Ďurček, Bleha
17:20-18:50P.T (22.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 CDemogeografia a demografia (1)PRIF B1 307Belušáksk. A
14:00-14:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 PCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF CH1 3Slavík
14:50-15:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-024/15 CCezhraničná a zahraničná partnerská spoluprácaPRIF CH1 3Slavík
17:20-18:50N.T (15.02.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-015/15 CDemogeografia a demografia (1)PRIF B1 307Belušáksk. B
Št
13:10-13:55TYZ (od 16.02.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-014/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografiePRIF B1 301Blažík
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2017) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 PMatematika (2)PRIF B1 301Rostás
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2017) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-009/15 SMatematika (2)PRIF B1 307Sárený
Pi
08:10-08:55N.T (17.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 CFyzická geografia (2)PRIF CH1 2VitovičGeomorfológia
09:00-10:30TYZ (od 17.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-014/15 PFyzická geografia (2)PRIF B1 301Holec, MinárGeomorfológia
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie