Rozvrh hodín
2mE-GC* - environmentálna geochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
12:20-13:50TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGCh/N-mEEG-151/15 SDiplomový seminár (2)PRIF G 242Ďurža, Khun
14:00-15:30TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGCh/N-mEEG-134/15 PEnvironmentálna geochémia 2PRIF G 242Rapant, Milička, Fajčíková
St
Št
12:20-14:35TYZ (od 16.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-113/15 SRegionálna ekosozológia SlovenskaPRIF B2 420ANevřelová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00