Rozvrh hodín
2mE-EK* - environmentálna ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-119/15 SDiplomový seminár 2PRIF B2 420ABohuš
10:40-12:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-125/15 PStarostlivosť o chránené územiaPRIF B2 420AFargašová, Nevřelová
12:20-13:05TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-125/15 SStarostlivosť o chránené územiaPRIF B2 420AFargašová, Nevřelová
Ut
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-126/15 PŽivotné prostredie a legislatívaPRIF CH1 3Fargašová, Nevřelová
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-126/15 SŽivotné prostredie a legislatívaPRIF CH1 3Fargašová, Nevřelová
Št
08:10-09:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KEF/N-mEEF-124/15 SŠpeciálny seminár 3PRIF B2 302Bohuš
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00