Rozvrh hodín
1E* - environmentalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KPl/N-bEXX-005/15 PPedológiaPRIF B2 404Dlapa, Juráni, Hrabovský
11:30-12:15TYZ (od 13.02.2017) PriF.KPl/N-bEXX-005/15 SPedológiaPRIF B2 404Dlapa, Juráni, Hrabovský
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 CBiodiverzita 2PRIF B1 225AŽarnovičan, Masarovičová, Ružičková, Vykouková1. skupina
14:50-15:35TYZ (od 13.02.2017) PriF.KKE/N-bEXX-092/15 PZáklady tvorby mápPRIF B1 307Pauditšová
15:40-16:25TYZ (od 13.02.2017) PriF.KKE/N-bEXX-092/15 SZáklady tvorby mápPRIF B1 307Pauditšová
Ut
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2017) PriF.KEF/N-bEXX-038/15 SMetódy propagácie ochrany prírodyPRIF G 139Nevřelová
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KEF/N-bEXX-094/15 POchrana a využívanie prírodných zdrojovPRIF B1 307Molnárová, Šimkovic, Chmielewská, Fedor
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Labaj
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Labaj
14:00-16:15TYZ (od 14.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 COrganická chémiaPRIF CH2 403Jakubčinová
14:00-16:15TYZ (od 14.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Ormandyová
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 POrganická chémiaPRIF B2 302Veverková
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KOrCh/N-bEXX-011/15 SSeminár z organickej chémiePRIF B2 302Plevová
13:10-15:25TYZ (od 15.02.2017) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 PBiodiverzita 2PRIF B2 304Žarnovičan, Masarovičová, Mičieta, Ružičková, Vykouková
Št
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KPl/N-bEXX-004/15 CBiodiverzita 2PRIF B1 225AŽarnovičan, Masarovičová, Ružičková, Vykouková2. skupina
Pi
09:00-10:30TYZ (od 17.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 PGeomorfológiaPRIF B1 301Holec, Minár
10:40-11:25TYZ (od 17.02.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 CGeomorfológiaPRIF B1 435Holec
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00