Rozvrh hodín
2mC-TP* - teoretická a počítačová chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-12:45TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-127/15 CŠpeciálne cvičenie diplomantov z fyzikálnej chémie (2)
Ut
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-105/15 PElektrónová a molekulová spektroskopiaPRIF CH1 303Neogrády
10:40-11:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-105/15 SElektrónová a molekulová spektroskopiaPRIF CH1 303Neogrády
11:30-12:15TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-116/15 PModerné metódy chemickej kinetikyPRIF CH1 303Valent, Szabó
13:10-16:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-127/15 CŠpeciálne cvičenie diplomantov z fyzikálnej chémie (2)
St
09:00-12:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-115/15 CMetodika vedeckej práce (2)
13:10-13:55TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-128/15 SDiplomový seminár
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFTCh/N_mCFZ-129/15 SSeminár k diplomovej práciPRIF CH1 303Černušák
Št
09:00-12:45TYZ (od 16.02.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-127/15 CŠpeciálne cvičenie diplomantov z fyzikálnej chémie (2)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00