Rozvrh hodín
2mC-JD* - jadrová chémia a rádioekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-12:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-122/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)laboratórium vedúceho DP
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-120/15 SOdborný seminár v cudzom jazyku (2)PRIF CH1 302Rajec
Ut
08:10-12:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-122/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)laboratórium vedúceho DP
St
08:10-12:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-122/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)laboratórium vedúceho DP
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-123/15 SSeminár k diplomovej práci (2)PRIF CH1 302Mátel
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00