Rozvrh hodín
2mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-118/15 SSeminár k diplomovej práci (2)
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-119/15 CDiplomová práca
Ut
09:00-12:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)
St
09:00-12:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)
Št
09:00-12:45TYZ (od 16.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)
Pi
09:00-12:45TYZ (od 17.02.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-116/15 CCvičenie k diplomovej práci (2)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00