Rozvrh hodín
1mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF CH1 2Sabo
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 PEnzymológiaPRIF CH1 2Horváth
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-105/15 SEnzymológiaPRIF CH1 222Horváth
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-119/15 PGenomikaPRIF CH1 222Brejová, Tomáška, Neboháčová, Vinař, Nosek, Valent, Bhatia, Kollár, Baráth
Ut
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-110/15 PKlinická biochémia a patobiochémia (1)TureckýLF UK
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (2)PRIF CH1 224Polčic
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-104/15 SSeminár z biochémie (1)PRIF CH1 222Mikušová
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-120/15 SKryštalografia proteínov a nukleových kyselínUrbaníkováÚMB SAV
17:20-18:50TYZ (od 21.02.2017) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XBrejová, Vinař
St
09:00-12:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-103/15 CDiplomová práca z biochémie (2)Bhatia
Št
07:20-08:50TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BKordíková
09:00-12:45TYZ (od 16.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-103/15 CDiplomová práca z biochémie (2)Bhatia
Pi
08:10-08:55TYZ (od 17.02.2017) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 PBiochémia fyziologických funkcií (2)Líška, ĎurfínováLF UK
09:00-09:45TYZ (od 17.02.2017) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-109/15 SBiochémia fyziologických funkcií (2)Líška, ĎurfínováLF UK
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00