Rozvrh hodín
3SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 PHydrobiológia 2PRIF B1 567Beracko, Sporka, Krno, Lánczos, Bulánková, Derka, Illyová
10:40-12:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 PBiodiverzitaPRIF B1 567Fenďa, Stloukal
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-007-1/484A/00 PVývinová biológiaPRIF B2 304Pavlovič, Kodada, Demko, Lux
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 401
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-014/13 CHydrobiológia 2PRIF B2 401
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBo/N-bUBI-057/15 PBiogeografiaPRIF B2 304Mičieta
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBo/N-bBBG-014-1/5798/00 PKaryosystematikaPRIF HERBAR R-26Mičieta
13:10-13:55TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-406/10 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KBo/N-bBBG-902-1/5D38/00 SSeminár k bakalárskej práci z botaniky (2)PRIF HERBAR R-27
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/5D2F/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (2)PRIF B1 401AStloukal
12:20-13:50TYZ (od 15.02.2017) PriF.KBo/N-bBXX-308/14 SSeminár z botaniky 4PRIF HERBAR R-27
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 SBiodiverzitaPRIF B1 401A
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-002/14 PBioštatistika pre ekológovPRIF B2 407ABeracko, Krno
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-002/14 CBioštatistika pre ekológovPRIF B2 407A
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-902-1/5D36/00 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (2)PRIF B2 407A
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEk/N-bBEK-048-1/4D50/00 PEvolúcia ekosystémovPRIF B2 407AČerňanský, Klembara
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 417Cihová
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KBo/N-bBBG-010/13 PGeobotanikaPRIF HERBAR R-27Kubalová, Mičieta, Miškoviccvičenia po dohode
Št
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
07:20-13:20TYZ (od 17.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-025/14 CBakalárska práca zo zoológie 2Po dohode s vedúcim bakalárskej práce.
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00