Rozvrh hodín
3B-GE* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-bCBI-008-1/3829/00 PMolekulárna biológia (2)PRIF CH1 2Polčic, Nosek
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-034-1/4A58/00 SSeminár z molekulárnej biológie (2)PRIF B1 501
15:40-17:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-034-1/4A58/00 SSeminár z molekulárnej biológie (2)PRIF B1 501
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-027/10 PFenológiaPRIF B1 305Országhová
14:00-15:30TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-007-1/484A/00 PVývinová biológiaPRIF B2 304Pavlovič, Kodada, Demko, Lux
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-047-1/00 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B1 320Degma, Holecová, Vďačný, Jandzík, Kodada
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-902-1/5D33/00 SSeminár k bakalárskej práci z genetiky (2)PRIF B1 501
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-406/10 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-014/15 PParazitické protistaPRIF B1 320Tirjaková, Mrva
13:10-13:55TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
07:20-08:50TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-047-1/00 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402Degma, Vďačný, Jandzík
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-001-1/3236/00 CGenetika mikroorganizmovPRIF B1 512Džugasová
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-064-1/5E72/00 PPríroda orografických celkov SlovenskaPRIF B2 304Kúdela, Fenďa, Stloukal
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-001-1/3236/00 CGenetika mikroorganizmovPRIF B1 512Džugasová
12:20-13:50TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-001-1/3236/00 CGenetika mikroorganizmovPRIF B1 512Džugasová
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-bBFR-041-1/4D52/00 CMetódy in situ v rastlinnej cytológiiPRIF B2 117A
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-001-1/3236/00 PGenetika mikroorganizmovPRIF B1 501Slaninová
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KMB/N-bBMO-001-1/567A/00 PMolekulárna a bunková biológia rakovinyPRIF CH1 1Pastoreková, Pastorek
13:10-14:40N.T (15.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-001/11 SLaboratórne výpočtyPRIF B1 501
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
17:20-18:50BLK (15.02.2017) PriF.KFR/N-bBFR-032-1/3473/00 PIntroduction to the Plant Molecular Biology - Plant cell and Devel. BiologyPRIF B2 117ADolan, White, Lux15.02.201722.02.201701.03.201708.03.201715.03.201722.03.201729.03.201705.04.201712.04.201719.04.201726.04.201703.05.201710.05.2017
13:10-14:40P.T (22.02.2017) PriF.KGe/N-bBGE-010/16 SKritické myslenie a čítaniePRIF B1 501
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 417Cihová
Št
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF B2 404Sabo
12:20-13:50TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-009/15 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402Degma, Vďačný, Jandzík
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF B1 209Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211A
Pi
09:50-11:20TYZ (od 17.02.2017) PriF.KMB/N-bBXX-053/10 SSeminár z metód molekulárnej biológiePRIF B2 404
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00