Rozvrh hodín
2mB-ZO* - zoológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 PSystematická entomológia 2PRIF B1 433Kúdela, Kodada
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-143/15 PBiológia moraPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
Ut
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-155/15 SZoologická nomenklatúraPRIF B1 433
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-153/15 SSeminár k diplomovej práci 4PRIF B1 401A
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-146/15 PIchtyológiaPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
St
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 CSystematická entomológia 2PRIF B2 402
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-144/15 PEkológia hmyzuPRIF B1 433Fenďa
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-145/15 PEkológia synantropných živočíchovPRIF B1 401AFrisová Christophoryová, Krumpál
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-147/15 PLesnícka entomológiaPRIF B1 401AHolecová
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-148/15 CVedecká fotografiaPRIF B1 401A
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-114/15 PVysokohorské ekosystémyPRIF B1 401AOrszághová, Šibík
Pi
07:20-17:50BLK (17.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-150/15 CDiplomová práca 4Po dohode s vedúcim DP.17.02.201724.02.201703.03.201710.03.201717.03.201724.03.201731.03.201707.04.201714.04.201721.04.201728.04.201705.05.201712.05.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00