Rozvrh hodín
2mB-VI* - virológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 13.02.2017) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4Po dohode s vedúcim DP.
Ut
08:10-11:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4Po dohode s vedúcim DP.
17:20-18:50TYZ (od 21.02.2017) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 SSeminár z bioinformatiky 2FMFI M XBrejová, Vinař
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KMV/N-mBVI-110/15 CDiplomová práca z virológie 4po dohode s vedúcim DP
Št
09:50-12:05TYZ (od 16.02.2017) PriF.KMV/N-mBVI-115/15 SSeminár k diplomovej práci z virológie 4Po dohode s vedúcim DP.
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KMV/N-mBVI-112/15 SSeminár z virológie 4PRIF B2 231
Pi
08:10-09:40TYZ (od 17.02.2017) PriF.KMV/N-mBMI-128/15 PVybrané kapitoly z virológieMistríkováVÚ SAV
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00