Rozvrh hodín
2mB-FZ* - fyziológia živočíchov a etológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-15:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-122/15 CDiplomová práca (4)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-125/15 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci (2)
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-120/15 SOdborný seminár (4)PRIF B2 433
14:00-15:30TYZ (od 14.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-127/15 SVybrané kapitoly z etológiePRIF B2 433
15:40-17:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-128/15 SVybrané kapitoly z fyziológie živočíchovPRIF B2 433
St
09:00-15:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KŽFE/N-mBFE-122/15 CDiplomová práca (4)
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00