Rozvrh hodín
2mB-FR* - fyziológia rastlín - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-122/15 PVybrané kapitoly z cytológie a fyziológie rastlínPRIF B2 117AMartinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Slováková, Henselová, Demko, Bokor, Lux
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-117/15 SSeminár z fyziológie rastlín Mgr 4PRIF B2 117A
St
Št
07:20-08:50TYZ (od 16.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-121/15 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci 2PRIF B2 121Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Kohanová, Henselová, Demko, Bokor
09:00-09:45TYZ (od 16.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-115/15 SSignálne a regulačné molekuly v rastlinných bunkáchPRIF B2 121
15:40-18:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-119/15 CDiplomová práca 4PRIF B2 133Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Kohanová, Henselová, Demko, Bokor
Pi
07:20-17:50TYZ (od 17.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-119/15 CDiplomová práca 4PRIF B2 133Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Kohanová, Henselová, Demko, Bokor
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00