Rozvrh hodín
2mB-EK* - ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-mBEK-125/15 PModerné trendy v ekológiiPRIF B2 407ABeracko, Kováč, Krno, Rúfusová
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-mBEK-126/15 PReprodukčné stratégie živočíchovPRIF B2 407AŠtevove, Klembara
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-mBEK-122/15 SSeminár k diplomovej práci 4PRIF B2 407A
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KEk/N-mBEK-134/16 PKlimatické zmeny: príčiny, procesy a možné východiskáPRIF B2 407APecho, Ač
Ut
St
17:20-18:50TYZ (od 15.02.2017) PriF.KEk/N-mBEK-130/16 PPríroda, človek a kozmos: Antropologické reflexie kultúrnych dejín západnej civilizáciePRIF B2 407ADerka
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00