Rozvrh hodín
2MB* - medicínska biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KMV/N-bBXX-026/15 PImunológiaPRIF CH1 2Šupolíková, Mistríková
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-016/15 PFyzikálna chémiaPRIF CH1 3Janek
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2017) PriF/N-bBXX-082/15 SMatematika pre biológovPRIF B1 301Kollár
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 211BKordíková
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Sabo
Ut
08:10-09:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KGe/N-bCXX-008/15 PVšeobecná biológiaPRIF B1 320Tomáška
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KMB/N-bBXX-029/15 PBiotechnológiaPRIF B1 301Krajčovič, Mikulášová, Blehová, Dušinský, Stuchlík, Turňa, Krahulec
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KMB/N-bBXX-031/15 SSeminár z biotechnológiePRIF B1 301
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
09:50-11:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
St
09:00-09:45TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
11:30-12:15TYZ (od 15.02.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Kordíková
14:50-16:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-016/15 CFyzikálna chémiaPRIF CH1 2Janek
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2017) PriF/N-bBXX-082/15 PMatematika pre biológovPRIF B1 301Kollár
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 SNemecký jazyk 2PRIF G 211BRózsová Wolfová
Št
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KEk/N-bBXX-031/15 PEvolučná biológia 2PRIF CH1 1Kováč, Okuliarová, Demko
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF-FMFI.KJFB/N-bBXX-083/15 PÚvod do bioštatistiky a pravdepodobnostiFMFI F1 F2Waczulíková
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2017) PriF-FMFI.KJFB/N-bBXX-083/15 CÚvod do bioštatistiky a pravdepodobnostiPRIF B1 225Waczulíková
16:30-18:00TYZ (od 16.02.2017) PriF-FMFI.KJFB/N-bBXX-083/15 CÚvod do bioštatistiky a pravdepodobnostiPRIF B1 225Waczulíková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00