Rozvrh hodín
1mB-ZO* - zoológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF CH1 2Sabo
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-122/15 SSeminár k diplomovej práci 2PRIF B1 401A
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-142/15 PMetódy zoologického výskumu 2PRIF B2 402Országhová, Žiak, Mikulíček, Turčoková
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-124/15 PPopulačná ekológia živočíchovPRIF B1 433Fenďa, Žiak
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 PSystematická entomológia 2PRIF B1 433Kúdela, Kodada
16:30-18:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-143/15 PBiológia moraPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
Ut
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-064-1/5E72/00 PPríroda orografických celkov SlovenskaPRIF B2 304Kúdela, Fenďa, Stloukal
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-127/15 PZoocenológiaPRIF B2 304Holecová
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-146/15 PIchtyológiaPRIF B1 401ATirjaková, Hensel
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-125/15 PPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 433Miklós, Országhová, Mikulíček
11:30-13:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-125/15 SPorovnávacia morfológia chordátovPRIF B1 433
14:00-15:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-131/15 CSystematická entomológia 2PRIF B2 402
16:30-18:00TYZ (od 15.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-144/15 PEkológia hmyzuPRIF B1 433Fenďa
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
Št
09:00-10:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-145/15 PEkológia synantropných živočíchovPRIF B1 401AFrisová Christophoryová, Krumpál
10:40-12:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-147/15 PLesnícka entomológiaPRIF B1 401AHolecová
13:10-14:40TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-148/15 CVedecká fotografiaPRIF B1 401A
14:50-16:20TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-114/15 PVysokohorské ekosystémyPRIF B1 401AOrszághová, Šibík
Pi
07:20-14:50TYZ (od 17.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-118/15 CDiplomová práca 2Po dohode s vedúcim DP.
07:20-13:20TYZ (od 17.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-123/15 XDiplomová praxPo dohode s vedúcim DP.
07:20-13:20TYZ (od 17.02.2017) PriF.KZ/N-mBZO-141/15 CMetódy zoologického výskumu 1Po dohode s vyučujúcim.
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie