Rozvrh hodín
1mB-FR* - fyziológia rastlín - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-061/10 CAnglický jazyk 2PRIF CH1 2Sabo
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KMB/N-mBBT-004/15 PAgrobiotechnológie a environmentálne biotechnológiePRIF B2 117AMikulášová
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KMB/N-mBBT-004/15 SAgrobiotechnológie a environmentálne biotechnológiePRIF B2 117A
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman
Ut
09:50-10:35TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-108/15 PEmbryológia krytosemenných rastlínPRIF B2 121Švubová, Lux
10:40-11:25TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-108/15 CEmbryológia krytosemenných rastlínPRIF B2 121
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 PMolekulárna biológia bunky (2)PRIF CH1 222Tomáška, Mentel, Polčic, Zeman
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-109/15 CBunkové a génové manipulácie vyšších rastlínPRIF B2 113
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-109/15 PBunkové a génové manipulácie vyšších rastlínPRIF B2 117AJásik, Švubová, Blehová, Bokor
St
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BSlováková
09:50-11:20TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-106/15 CIn vitro kultúry vyšších rastlínPRIF B2 132
13:10-14:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-105/15 SSeminár z fyziológie rastlín Mgr 2PRIF B2 117A
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-069/10 SNemecký jazyk UNIcert 2PRIF B1 209Rózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 15.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-106/15 PIn vitro kultúry vyšších rastlínPRIF B2 121Švubová, Blehová
Št
10:40-12:10BLK (16.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-107/15 PFotosyntézaPRIF B2 121Pavlovič, Slováková16.02.201723.02.201702.03.201709.03.201716.03.201723.03.201730.03.201706.04.201713.04.201720.04.201727.04.201704.05.201711.05.2017
12:20-14:35BLK (16.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-107/15 CFotosyntézaPRIF B2 11116.02.201723.02.201702.03.201709.03.201716.03.201723.03.201730.03.201706.04.201713.04.201720.04.201727.04.201704.05.201711.05.2017
Pi
14:50-18:35BLK (17.02.2017) PriF.KFR/N-mBFR-111/15 CDiplomová práca 2PRIF B2 133Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Kohanová, Slováková, Henselová, Demko, Bokor, Lux17.02.201724.02.201703.03.201710.03.201717.03.201724.03.201731.03.201707.04.201714.04.201721.04.201728.04.201705.05.201712.05.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie