Rozvrh hodín
1SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2016/2017, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-018/13 PFylogenéza a systém bezchordátov 2PRIF B2 404Frisová Christophoryová, Krumpál
09:50-11:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KBo/N-bBXX-060-1/00 CFylogenéza a systém nižších rastlín (2)PRIF HERBAR R-23sk. 2
11:30-13:00TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-022/14 STeória druhuPRIF B2 446
13:10-14:40TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-047-1/00 PAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B1 320Degma, Holecová, Vďačný, Jandzík, Kodada
14:50-16:20TYZ (od 13.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-047-1/00 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402Degma, Vďačný, Jandzíksk. 1
Ut
09:00-10:30TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-047-1/00 CAnatómia a morfológia živočíchovPRIF B2 402Degma, Vďačný, Jandzíksk. 2
10:40-12:10TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-018/13 CFylogenéza a systém bezchordátov 2PRIF B2 402sk. 2
13:10-14:40TYZ (od 14.02.2017) PriF.KBo/N-bBXX-060-1/00 PFylogenéza a systém nižších rastlín (2)PRIF B1 307Jančovičová
14:50-16:20TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Labaj
16:30-18:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-095/10 CLatinčinaPRIF B2 304vyuč. Labaj
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-023/14 CBioakustikaPRIF B1 401A
14:00-16:15TYZ (od 14.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/10 COrganická chémiaPRIF CH2 403Jakubčinová
11:30-13:00TYZ (od 14.02.2017) PriF.KZ/N-bBXX-014/15 PParazitické protistaPRIF B1 320Tirjaková, Mrva
St
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KBo/N-bBXX-060-1/00 CFylogenéza a systém nižších rastlín (2)PRIF HERBAR R-23sk. 1
10:40-12:10TYZ (od 15.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-111/14 SSeminár z organickej chémiePRIF B2 302Plevová
09:00-10:30TYZ (od 15.02.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-101/15 POrganická chémiaPRIF B2 302Veverková
Št
14:00-15:30TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-018/13 CFylogenéza a systém bezchordátov 2PRIF B2 402sk. 1
15:40-17:10TYZ (od 16.02.2017) PriF.KZ/N-bBZO-021/14 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová
Pi
08:10-09:40TYZ (od 17.02.2017) PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15 PPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF CH1 1Hutta, Halkocvičenia po dohode s vyučujúcou, kapacita jedného termínu 24 študentov
09:50-12:50N.T (17.02.2017) PriF.KAlCh/N-bBXX-327/13 CPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF CH2 309, PRIF CH2 310MišľanováCH2-307, miestnosti podľa harmonogramu 2. skupina
09:50-12:50P.T (24.02.2017) PriF.KAlCh/N-bBXX-327/13 CPrincípy merania chemických látok pre biológovPRIF CH2 309, PRIF CH2 310MišľanováCH2-307, miestnosti podľa harmonogramu 1. skupina
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00