Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:55TYZ (21.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 CFyzikálna chémia 2PRIF CH1 347Szabódoktorandi KFTCh
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-bUCH-020/12 CTechnika a didaktika školských pokusov z chémiePRIF CH2 202Drozdíková
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
16:30-18:00TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagy
Ut
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
12:20-13:50TYZ (22.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-102-1/4844/00 SVýpočtový seminár z fyzikálnej chémiePRIF CH2 201Bujdák
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 PFyzikálna chémia 2PRIF B2 304Olexová
09:50-10:35TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bUCH-032-1/4A65/00 PJadrová chémiaPRIF B2 304Mátel
10:40-12:10N.T (23.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 SFyzikálna chémia 2PRIF CH2 301Olexová
12:20-13:05TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bCJD-332/10 SŽiarenie a životPRIF CH1 302Kuruc, Galandapo dohode
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 PGeometria (4)PRIF B2 302Polednová
14:50-16:20TYZ (23.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 CGeometria (4)PRIF B2 302Polednová
16:30-17:15TYZ (23.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 SDidaktický seminár zo školskej matematiky x (5)PRIF B2 404Kamrlová
17:20-18:05TYZ (23.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 SDidaktický seminár zo školskej matematiky (5)PRIF B2 404Kamrlová
10:40-11:25TYZ (23.09.2015) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 PToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bCJD-332/10 PŽiarenie a životPRIF CH1 302Kuruc, Galandapo dohode
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 SToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
Št
08:10-09:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UXX-934/10 SSeminár k bakalárskej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 PPravdepodobnosť a matematická štatistika (1)PRIF B2 446Pastor
12:20-13:05TYZ (24.09.2015) FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 CPravdepodobnosť a matematická štatistika (1)FMFI M IIRošťáková
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-323/00 PKonštruktívne vyučovanie matematiky (1)FMFI M 112Dillingerová
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UXX-334/10 SInformačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov matematikyFMFI M 115Dillingerová
Pi
08:10-08:55TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 PDiskrétna matematika (1)FMFI M VIITomanová
09:00-09:45TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 CDiskrétna matematika (1)FMFI M VIITomanová
09:50-11:20TYZ (25.09.2015) FMFI.KMANM/1-UMA-305/00 PÚvod do financií a základy účtovníctvaFMFI M VIIŠvaňa
11:30-13:00TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 SFormalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ a SŠPRIF B2 404Môťovská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00