Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40P.T (28.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-019-1/3443/00 CHumánna geografia (2)PRIF CH2 130
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
16:30-18:00TYZ (21.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-019-1/3443/00 PHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Spišiak
Ut
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-341/15 KTvorba pedagogického softvéru (1)FMFI M XTomcsányiová
09:50-11:20TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-346/15 KMultimédiáFMFI I H4Dropčová
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-327/15 KProgramátorské etudy (1)FMFI F1 248Mayerová
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
09:50-11:20TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-350/15 KProgramovanie v C#FMFI I H6Salanci
St
07:20-09:35TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 PRegionálna geografia sveta (3)PRIF CH1 3Blažík
09:50-11:20TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bUGE-020-1/3E61/00 SRegionálna geografia sveta (3)PRIF CH1 3Cákoci
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.KFGG/N-bUGE-023/10 SBakalársky seminárPRIF CH1 3Mičietová, Korec, Trizna, Zubriczký
Št
07:20-08:05TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
08:10-08:55TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031-1/585A/00 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KZVI/1-UXX-936/13 SSeminár k bakalárskej práci z informatiky (1)FMFI I 032Tomcsányiová
16:30-18:00TYZ (24.09.2015) FMFI.KZVI/1-UXX-332/10 SSociálne aspekty informatizácieFMFI M VIWinczer
18:10-19:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 KÚvod do tvorby webových dokumentovFMFI F1 248Hrušecký
18:10-19:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 KLinuxFMFI F1 248Nagy
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie