Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (21.09.2015) PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 PFyziológia rastlínPRIF B1 305Lukačová, Vaculík, Slováková
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 PZoológia chordátovPRIF B1 307Országhová
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KMB/N-bUBI-024-1/383C/00 PMolekulová a bunková biológiaPRIF B1 307Grones
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 PZáklady metodológie výskumuPRIF CH1 3Veselský
Ut
08:10-11:55TYZ (22.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 CFyzikálna chémia 2PRIF CH1 347Szabódoktorandi KFTCh, 1. skupina
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
09:00-10:30TYZ (22.09.2015) PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 CFyziológia rastlínPRIF B2 107sk. 2
10:40-12:10TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bUCH-020/12 CTechnika a didaktika školských pokusov z chémiePRIF CH2 202Drozdíková2. skupina
12:20-13:50TYZ (22.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-102-1/4844/00 SVýpočtový seminár z fyzikálnej chémiePRIF CH2 201Bujdák
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 PFyzikálna chémia 2PRIF B2 304Olexová
09:50-10:35TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bUCH-032-1/4A65/00 PJadrová chémiaPRIF B2 304Mátel
10:40-12:10P.T (30.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 SFyzikálna chémia 2PRIF CH2 301Olexová1. skupina
12:20-13:50TYZ (23.09.2015) PriF.KBo/N-mBBG-019-1/464F/00 PÚžitkové rastlinyPRIF HERBAR R-23Mičieta, Dušička, Zahradníková
14:50-16:20TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagyskupina B
10:40-12:10N.T (23.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 SFyzikálna chémia 2PRIF CH2 301Olexová2. skupina
12:20-13:05TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bCJD-332/10 SŽiarenie a životPRIF CH1 302Kuruc, Galandapo dohode
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagyskupina A
10:40-11:25TYZ (23.09.2015) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 PToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.KJCh/N-bCJD-332/10 PŽiarenie a životPRIF CH1 302Kuruc, Galandapo dohode
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.ChÚ/N-bCXX-336/10 SToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
Št
09:00-10:30TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-101-1/3467/00 CInformačné a komunikačné technológiePRIF CH2 319Nagyskupina C
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 CFyziológia rastlínPRIF B2 107
13:10-16:55TYZ (24.09.2015) PriF.KFTCh/N-bUCH-008/10 CFyzikálna chémia 2PRIF CH1 347Szabódoktorandi KFTCh, 2. skupina
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 CZoológia chordátovPRIF B1 433Miklós, Žiak, Mikulíčeksk. 2
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUCH-020/12 CTechnika a didaktika školských pokusov z chémiePRIF CH2 202Gašparík1. skupina
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 CZoológia chordátovPRIF B1 433Miklós, Žiak, Mikulíčeksk. 1
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00