Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rizmanová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KFGG/N-bUGE-009/10 PPedológia a pedogeografiaPRIF CH1 1Pišút, Jenčo
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KFGG/N-bUGE-013/10 PHydrológia a hydrogeografiaPRIF CH1 1Trizna, Polčák
16:30-18:00TYZ (21.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-006-1/4C32/00 PGeografia sídielPRIF CH1 1Slavík, Klobučník
18:10-18:55TYZ (21.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-006-1/4C32/00 CGeografia sídielPRIF CH1 1Slavík, Klobučník
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 PKombinatorikaFMFI F1 F1Tomanová, Toman
Ut
07:20-08:50TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bUGE-012-1/3E5C/00 PRegionálna geografia sveta (1)PRIF B1 435Blažík, Kasala
09:00-10:30P.T (29.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-008-1/3275/00 CDemogeografiaPRIF B1 540Bleha
12:20-13:05TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bUGE-012-1/3E5C/00 CRegionálna geografia sveta (1)PRIF B1 540Danielová
13:10-14:40TYZ (22.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 PGeometria (2)PRIF B2 404Polednová
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-006/15 PTematická kartografiaPRIF CH1 1Cákoci, Gurňák
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-006/15 STematická kartografiaPRIF CH1 1Cákoci, Gurňák
St
08:10-08:55TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF B1 301Adámať
09:00-09:45TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF B1 301Adámať
10:40-11:25TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH1 1Adámať
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH1 1Adámať
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KHGD/N-bUGE-008-1/3275/00 PDemogeografiaPRIF B1 320Nováková
14:50-16:20TYZ (23.09.2015) PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 PMeteorológia a klimatológiaPRIF B1 320Gera
16:30-18:00TYZ (23.09.2015) PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 CMeteorológia a klimatológiaPRIF B1 567Gera
Št
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 CGeometria (2)PRIF B2 304Polednová
13:10-13:55TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-031/10 SPedagogická komunikáciaPRIF B1 305Haláková
14:00-14:45TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-031/10 PPedagogická komunikáciaPRIF B1 301Haláková
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KMANM/1-UMA-131/15 CRepetitórium školskej matematiky (1)PRIF B2 302Kubáček, Kohanová
16:30-18:00TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-113/15 CSeminár zo školskej matematiky (1)PRIF B2 446Kubáček, Vankúš
Pi
11:30-13:00TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 CKombinatorikaFMFI M XITomanová
11:30-13:00TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 SFormalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ a SŠPRIF B2 404Môťovská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00