Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (21.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 PProgramovanie (3)FMFI F1 248Kubincová
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 CProgramovanie (3)FMFI F1 248Kubincová
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rizmanová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KOrCh/N-bCXX-034-1/4224/00 SSeminár z organickej syntézyPRIF CH2 401APoláčková
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KOrCh/N-bUCH-026-1/4C75/00 POrganická chémia (2)PRIF B1 301Mečiarová
16:30-17:15TYZ (21.09.2015) PriF.KOrCh/N-bCOR-018/10 PUrčovanie štruktúry organických zlučenínPRIF B1 301Mečiarová
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) PriF.KOrCh/N-bCOR-018/10 CUrčovanie štruktúry organických zlučenínPRIF CH2 402Peňaška
09:50-12:05TYZ (22.09.2015) PriF.KOrCh/N-bUCH-026-1/4C75/00 COrganická chémia (2)PRIF CH2 402Peňaška
14:50-16:20TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 SSeminár z matematických štruktúrFMFI M VIIWinczer
16:30-18:00TYZ (22.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (1)FMFI I 032Mayerová
St
08:10-08:55TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF B1 301Adámať
09:00-09:45TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF B1 301Adámať
10:40-11:25TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH1 1Adámať
11:30-12:15TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH1 1Adámať
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KAgCh/N-bUCH-054-1/4D26/00 PSystematická anorganická chémia (2)PRIF B1 305Plesch
14:50-15:35TYZ (23.09.2015) PriF.KAgCh/N-bUCH-054-1/4D26/00 SSystematická anorganická chémia (2)PRIF CH2 213Žúrková
15:40-16:25TYZ (23.09.2015) PriF.KAgCh/N-bUCH-011/10 SSeminár z anorganickej chémie (2)PRIF CH2 213Žúrková
16:30-18:00TYZ (23.09.2015) PriF.KOrCh/N-bUCH-026-1/4C75/00 SOrganická chémia (2)PRIF CH2 201Fülöpová
Št
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) FMFI.KZVI/1-UIN-201/15 KMatematika pre učiteľov informatiky (3)FMFI M 126Guričan
11:30-12:15TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-031/10 SPedagogická komunikáciaPRIF G 111Haláková
14:00-14:45TYZ (24.09.2015) PriF.KDPP/N-bUXX-031/10 PPedagogická komunikáciaPRIF B1 301Haláková
Pi
09:50-11:20TYZ (25.09.2015) FMFI.KAI/1-MXX-491/15 KIntegrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchFMFI I 009Mendelová
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00