Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) FMFI.KMANM/2-UMA-261/00 PVybrané partie z matematickej analýzy (3)PRIF B1 307Kupka
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-283/10 PKapitoly z vyučovania matematiky (1)FMFI M 112Dillingerová
Ut
11:30-12:15TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-049-1/643E/00 PUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy
12:20-13:05TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-049-1/643E/00 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy
13:10-14:40TYZ (22.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 PVybrané partie z geometrie (1)FMFI M VZaťko
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 CVybrané partie z geometrie (1)FMFI M VZaťko
15:40-17:10TYZ (22.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 SSeminár k diplomovej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
18:10-19:40TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mUBI-061-1/3844/00 PMorfogenéza a fylogenéza rastlínPRIF HERBAR R-26Mičieta
15:40-17:10TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Cibulková
17:20-18:50TYZ (22.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 304Vankúš
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
Št
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) PriF.KEk/N-mUBI-041-1/5758/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 1Kováč
11:30-13:00TYZ (24.09.2015) FMFI.KMANM/2-UMA-281/00 PZákladné numerické metódy riešenia rovnícPRIF B2 304Chocholatý
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KMANM/2-UMA-256/10 PZáklady finančnej a poistnej matematikyPRIF B2 404Švaňa
14:50-17:05TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-204/10 KTeoretická aritmetikaPRIF B2 404Činčura
11:30-13:00TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)PRIF B2 302Uherčíková
14:00-15:30TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-mBZO-156-1/4D59/00 PAplikovaná bioštatistikaPRIF B1 401ADegma
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-218/11 SMatematické pozadie hudbyPRIF B2 302Slavíčková
Pi
09:50-11:20TYZ (25.09.2015) FMFI.KAGDM/2-UMA-257/00 PMetódy riešenia matematických úloh (1)PRIF B2 404Slavíčková
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie