Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabužou pre budúcich učitežovPRIF CH2 319Brestenská
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-09:45TYZ (22.09.2015) PriF.KFTCh/N-mUCH-057-1/5533/00 SVybrané kapitoly z fyzikálnej chémiePRIF B2 404Olexová
09:50-10:35TYZ (22.09.2015) PriF.KAlCh/N-mUCH-055-1/5531/00 SVybrané kapitoly z analytickej chémiePRIF B2 404Hutta
10:40-11:25TYZ (22.09.2015) PriF.KBCh/N-mUCH-056-1/5532/00 SVybrané kapitoly z biochémiePRIF CH1 224Gavurníková
11:30-12:15TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-049-1/643E/00 PUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy
12:20-13:05TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-049-1/643E/00 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy
15:40-17:10TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabužou pre budúcich učitežovPRIF CH2 319Cibulková
18:10-19:40TYZ (22.09.2015) PriF.KBo/N-mUBI-061-1/3844/00 PMorfogenéza a fylogenéza rastlínPRIF HERBAR R-26Mičieta
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
09:50-11:20TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-mUCH-028-1/4470/00 CTechnické a právne aspekty školských chemických pokusovPRIF B2 231Drozdíková
09:00-09:45TYZ (23.09.2015) PriF.KDPP/N-mUCH-028-1/4470/00 PTechnické a právne aspekty školských chemických pokusovPRIF B2 231Drozdíková
Št
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) PriF.KEk/N-mUBI-041-1/5758/00 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 1Kováč
14:00-15:30TYZ (24.09.2015) PriF.KZ/N-mBZO-156-1/4D59/00 PAplikovaná bioštatistikaPRIF B1 401ADegma
Pi
09:00-10:30TYZ (25.09.2015) PriF.KOrCh/N-mCOR-002/10 SChémia v každodennom životePRIF CH2 401Mečiarová, Fülöpovánasadí sa po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00