Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (21.09.2015) PriF.KGP/N-bGZL-063-1/4E62/00 PGeológia SlovenskaPRIF G 245Aubrecht
10:40-11:25TYZ (21.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-010/10 PSpracovanie geofyzikálnych údajov (1)PRIF G 337Putiška, Brixová, Kušnirák, Bielik, Pašteka
11:30-13:00TYZ (21.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-010/10 SSpracovanie geofyzikálnych údajov (1)PRIF G 337
14:00-15:30TYZ (21.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-011/10 PMatematické základy teórie geofyzikálnych metód (1)PRIF G 337Pašteka
15:40-16:25TYZ (21.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-011/10 SMatematické základy teórie geofyzikálnych metód (1)PRIF G 337Karcol
Ut
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (22.09.2015) PriF/N-bGAF-008/10 PFyzika pre geofyzikovFMFI F1 218Ševčík
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF/N-bGAF-008/10 SFyzika pre geofyzikovFMFI F1 218Ševčík
St
09:00-10:30TYZ (23.09.2015) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 SNumerické metódyPRIF G 337Brestenský
10:40-12:10TYZ (23.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-109/10 PMetodika terénnych geofyzikálnych meraní (1)PRIF G 337Putiška, Rozimant, Pašteka
12:20-13:05TYZ (23.09.2015) PriF.KGP/N-bGZL-063-1/4E62/00 CGeológia SlovenskaPRIF G 245Vojtko
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-013-1/3C46/00 PPetrofyzikaPRIF G 337Ďurža, Putiška, Brixová, Rozimant, Mojzeš, Pašteka
15:40-17:10TYZ (23.09.2015) PriF.KAEG/N-bGAF-012/10 PGeofyzikálne aparatúryPRIF G 337Putiška, Brixová, Rozimant, Mojzeš
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00