Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (21.09.2015) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 PMechanika hornín (2)PRIF G 130Greif
11:30-12:15TYZ (21.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-121/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (1)PRIF G 130
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
11:30-12:15TYZ (21.09.2015) PriF.KIG/N-mGIH-104/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (1)PRIF G 130
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
12:20-13:50TYZ (21.09.2015) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 CMechanika hornín (2)PRIF G 105
Ut
13:10-14:40TYZ (22.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 PPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105Krčmář, Fendek
14:50-16:20TYZ (22.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 CPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
10:40-12:55TYZ (23.09.2015) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 203Plašienka, Vojtko
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 PMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130Adamcová
15:40-17:10TYZ (23.09.2015) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 CMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130
Št
12:20-13:05TYZ (24.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-116/15 SLegislatíva o vodáchPRIF G 105Ženišová
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 PHydrogeochémia (2)PRIF G 105Ženišová, Fľaková
16:30-18:00TYZ (24.09.2015) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 CHydrogeochémia (2)PRIF G 105
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00