Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (21.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-104/10 PRurálna geografiaPRIF G 203Zubriczký
10:40-11:25TYZ (21.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-104/10 SRurálna geografiaPRIF G 203Zubriczký
Ut
09:00-10:30TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 PUrbánna geografiaPRIF B1 435Danielová, Šveda
10:40-11:25TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 SUrbánna geografiaPRIF B1 435Danielová, Šveda
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH2 130Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (22.09.2015) PriF.KHGD/N-bZHG-017/13 CSociológia pre geografovPRIF B1 307
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) PriF.KFGG/N-bZVS-016/10 PÚvod do ochrany krajinyPRIF G 203Falťan
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211BPažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (22.09.2015) PriF.KHGD/N-bZHG-017/13 PSociológia pre geografovPRIF B1 307Slavík, Fila, Rochovská
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-076/10 SŠpanielský jazyk pre GRR 1PRIF B2 201zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 417Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-09:40N.T (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 SRegionálna geografia sveta - makroregionýPRIF B1 540Zubriczkýsk. B
09:50-11:20TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-020/11 SSeminár k bakalárskej práci z GRRaEI 1PRIF B1 540Laukosk. B
11:30-13:00TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF B1 567Mikušsk. B
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B2 201Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska 2PRIF B1 528Kasagrandask. A
11:30-13:00TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-020/11 SSeminár k bakalárskej práci z GRRaEI 1PRIF B1 540Laukosk. A
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Št
07:20-08:05TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031/10 PGeografia mikroregiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
08:10-08:55TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-031/10 SGeografia mikroregiónu (1)PRIF B1 307Tolmáči, Križan
09:00-10:30TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-042/14 PHumánna geografia SlovenskaPRIF B1 301Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 PRegionálna geografia sveta - makroregionýPRIF B1 320Blažík, Kasala
12:20-13:50N.T (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 SRegionálna geografia sveta - makroregionýPRIF B1 540Zubriczkýsk. A
15:40-16:25TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 PProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
16:30-18:00TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-bZXX-098/11 CProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie