Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40P.T (29.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF CH2 130sk. A
11:30-12:15TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF G 203Tolmáči, Križan
12:20-13:05TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF G 203Tolmáči, Križan
14:00-16:15TYZ (22.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 PRegionálna analýzaPRIF B1 305Bezák
08:10-09:40N.T (22.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF CH2 130sk. B
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-102/15 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 307Gurňák
14:50-15:35TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-106/15 PRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (1)PRIF B1 307Danielová, Blažík, Kasala
15:40-16:25TYZ (23.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-106/15 CRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (1)PRIF B1 307Danielová, Blažík, Kasala
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičová
Št
08:10-09:40TYZ (24.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 PSociálna geografiaPRIF B2 304Slavík, Rochovská
09:50-11:20TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-105/15 PManažment vo verejnej správePRIF B1 435Švecová, Rajčáková
11:30-12:15TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-105/15 CManažment vo verejnej správePRIF B1 435Švecová, Rajčáková
12:20-13:50TYZ (24.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 PSídelné systémyPRIF B1 307Slavík, Klobučník
14:00-16:15TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 CRegionálna analýzaPRIF B1 305Bezák
12:20-13:05TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZXX-100/15 PEurópska únia - perspektívy a spoločné politikyPRIF B2 446Švecová, Blažík
13:10-13:55TYZ (24.09.2015) PriF.KRGOPK/N-mZXX-100/15 SEurópska únia - perspektívy a spoločné politikyPRIF B2 446Švecová, Blažík
14:00-14:45TYZ (24.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 CSídelné systémyPRIF B1 307
15:40-16:25TYZ (24.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 SÚzemné plánovaniePRIF B2 446Horňák
14:00-15:30TYZ (24.09.2015) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 PÚzemné plánovaniePRIF B2 446Horňák
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie