Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (21.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 CMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B2 404Trizna, PolčákMetódy hydrologického výskumu
09:50-10:35TYZ (21.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 PMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B2 404Trizna, PolčákMetódy hydrologického výskumu
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
08:10-09:40TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-100/15 SŠpeciálny seminár (1)PRIF B1 480Ružek
09:50-11:20TYZ (22.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-112/15 CVyužitie počítačov vo fyzickogeografickom výskume (1)PRIF B2 301
11:30-13:45TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-101/15 PMetódy projektovania geografických informačných zdrojovPRIF B2 304Mičietová, Stanková, Vališ
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 PNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 16Mičietová, Kožuch
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 CNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 16
09:50-10:35TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-104/15 PPriestorové analýzy v GIS s využitím DTMPRIF CH1 2Mičietová
10:40-11:25TYZ (22.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-104/15 CPriestorové analýzy v GIS s využitím DTMPRIF CH1 2
14:50-16:20TYZ (22.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-109/15 PAktuálne problémy v biogeografiiPRIF B1 480Ružek
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
10:40-12:10TYZ (23.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-101/15 CMetódy projektovania geografických informačných zdrojovPRIF G 17A
12:20-13:50TYZ (23.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-108/15 SHistorické mapy ako zdroj informácií o krajinePRIF G 16
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-111/15 CSpráva mapového servera GeoServerPRIF G 16
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičová
Št
07:20-08:50TYZ (24.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-100/15 SŠpeciálny seminár (1)PRIF G 16Mičietová
09:00-10:30TYZ (24.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF G 16
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF B1 567
14:00-15:30TYZ (24.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH1 3MinárMetódy geomorfologického výskumu
15:40-16:25TYZ (24.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 SMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF G 203MinárMetódy geomorfologického výskumu
Pi
09:00-10:30TYZ (25.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH1 3BizubováMetódy litogeografického výskumu
10:40-11:25TYZ (25.09.2015) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 SMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH1 3BizubováMetódy litogeografického výskumu
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie