Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (21.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-105/15 PZáklady mykológiePRIF B2 221BŠimonovičová, Machariková
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KEF/N-bEEF-004/12 CZoosozologické praktikum (1)PRIF B2 420ABohuš, Fedor
14:50-16:20TYZ (21.09.2015) PriF.KEF/N-bEEF-007/12 CFytosozologické praktikum (1)PRIF B2 420ARužičková
16:30-18:00TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-bEXX-022/10 PEnvironmentálne právoPRIF B1 307Toth
18:10-18:55TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-bEXX-022/10 SEnvironmentálne právoPRIF B1 307
Ut
09:00-10:30TYZ (22.09.2015) PriF.KEF/N-bEXX-103-1/2F52/00 PEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová
10:40-11:25TYZ (22.09.2015) PriF.KEF/N-bEXX-103-1/2F52/00 CEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH2 130Dugovičová, Slováková, Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-13:55TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:00-14:45TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 417Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 PÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B1 307Fargašová, Ružičková, Nevřelová
St
07:20-08:50P.T (30.09.2015) PriF.KEF/N-bEXX-124/10 SOchrana a využívanie krajinyPRIF B2 446Ružičková
09:00-10:30TYZ (23.09.2015) PriF.KPl/N-bEXX-023/10 PGeobotanikaPRIF B1 307Vykouková
10:40-12:10TYZ (23.09.2015) PriF.KEF/N-bEEF-003/12 PRegionálna biogeografiaPRIF B2 302Zvaríková, Nevřelová
12:20-13:05TYZ (23.09.2015) PriF.KEF/N-bEEF-003/12 CRegionálna biogeografiaPRIF B2 302Zvaríková, Nevřelová
Št
09:00-10:30TYZ (24.09.2015) PriF.KEF/N-bEXX-124/10 POchrana a využívanie krajinyPRIF CH1 2Ružičková
10:40-12:10TYZ (24.09.2015) PriF.KKE/N-bEXX-202/10 PEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF CH1 2Novanská, Pavličková
12:20-13:05TYZ (24.09.2015) PriF.KKE/N-bEXX-202/10 SEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF CH1 2Novanská, Pavličková
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (24.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-044/10 PSukcesia vegetáciePRIF B2 221BMájeková
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-15:35TYZ (24.09.2015) PriF.KFGG/N-bZXX-032/10 CGeografická regionalizácia a systematika (1)PRIF B1 320
13:10-14:40TYZ (24.09.2015) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:00-14:45TYZ (24.09.2015) PriF.KFGG/N-bZXX-032/10 PGeografická regionalizácia a systematika (1)PRIF B1 320Falťan
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00