Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-09:45TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-029/10 PStarostlivosť o životné prostredie v SR a EÚPRIF B2 333Kozová
09:50-10:35TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-029/10 SStarostlivosť o životné prostredie v SR a EÚPRIF B2 333Kozová
10:40-12:10TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-mEXX-200/10 SMetódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Majzlan, Pavličková
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
12:20-13:50TYZ (21.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-305/10 SAplikovaná krajinná ekológiaPRIF B2 404Matečný, Pauditšová
Ut
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
12:20-13:05TYZ (23.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-013/10 PÚčasť verejnosti na formách environmentálneho vyjednávaniaPRIF B2 333Pavličková
13:10-13:55TYZ (23.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-013/10 SÚčasť verejnosti na formách environmentálneho vyjednávaniaPRIF B2 333Pavličková
14:00-15:30TYZ (23.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-018/10 SDiplomový seminár 2PRIF B2 333Pavličková, Pauditšová
09:00-10:30TYZ (23.09.2015) PriF.KKE/N-mEEP-023-1/3438/00 SHodnotenie vplyvov zariadení na zneškodňovanie odpadov na životné prostrediePRIF B2 333Antalová
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00