Rozvrh hodín
Rozvrh, 2015/2016, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (21.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-105/15 PZáklady mykológiePRIF B2 221BŠimonovičová, Machariková
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 446Sabo
13:10-14:40TYZ (21.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-11:15TYZ (22.09.2015) PriF.KPl/N-mEPD-102/15 PEkológia rastlínPRIF B2 221BMájeková, Masarovičová, Vykouková
11:30-13:00TYZ (22.09.2015) PriF.KPl/N-mEPD-101/15 PMikrobiológia pôdyPRIF B2 221BŠimonovičová, Hanajík
14:00-15:30TYZ (22.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-100/15 PŠpeciálna pedochémiaPRIF B2 221BDlapa
15:40-16:25TYZ (22.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-100/15 CŠpeciálna pedochémiaPRIF B2 221BDlapa
St
08:10-09:40TYZ (23.09.2015) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 417Rózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (23.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-101/15 PPôdna mikromorfológiaPRIF B2 221BDlapa
13:10-13:55TYZ (23.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-101/15 CPôdna mikromorfológiaPRIF B2 221BDlapa
14:00-16:15TYZ (23.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-106/15 SSanačné technológiePRIF B2 221BŠimkovic
Št
07:20-09:35TYZ (24.09.2015) PriF.KPl/N-mEXX-104/15 SEkologické aspekty zúrodňovania pôdyPRIF B2 221BRehák
09:50-12:05TYZ (24.09.2015) PriF.KPl/N-mEPD-100/15 PMedzinárodné klasifikačné systémy pôd a pôdy svetaPRIF B2 221BDlapa, Juráni, Hrabovskýcvičenia budú prebiehať blokovo po dohode s vyučujúcim
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie